Назад

Шампионат: STL - Tour 2021

Добре дошли

STL - Tour 2021

O.K. Sport - Club и TennisBooking.bg организират турнири по тенис за мъже, жени и деца през година в три категории:

Category A - отворен за всички играчи без ограничения
Category B - за средно напреднали играчи и ораничен, не се допускат за участие играчи от А категория!
Category C - за начинаещи и ограничен, не се допускат за участие играчите от А и В категория.

Организатори: TennisBooking.bg и O.K. Sport – Club

Видове игри: Мъже и жени в обща схема - Single Draw 128, 64 или 32(според броя записани участници, но не повече от 128)

Схеми:
Схема на елиминация, мачовете ще се играят в 2 тайбрек сета до 4 или 6 гейма и шампионски тайбрек до 10 точки. Поставените играчи ще са 32, 16 или 8 и ще се определят според предишните резултати на участниците в STL Tour, съществуващите ранглистата и по усмотрение на организаторите.
Схема в групи, всеки срещу всеки и класираните на първите две места от всяка група се класират за 1/4 финал или 1/2 финал в зависимост от броя у-ци!

Регламент: Мачовете ще се провеждат по регламента на STL, като схемата е обща. Срещите ще се играят според свободното време на участниците, като в един ден ще се играе не повече от един мач. Право на участие в Single Draw Category B и C имат всички играчи, отговарящи на критериите за ограничение според класирането им в ранглистата. Oграничението не се прилага за жени.

Записване и жребий: Записването за участие става ЕДИНСТВЕНО чрез попълване на заявка в системата на TennisBooking.bg. За допълнителна информация следете наредбите на електронната страница на клуба във Facebook на www.oksport.org или се обръщайте към координаторите. Теглене на жребия се извършва на датата след края на записването, като веднага след това ще бъде публикувана програма на мачовете.

Главен съдия: Димитър Лозанов – тел. 0879 260 612

Директор на турнира: Светлин Капитанов – тел. 0888 703 120

Кординатор: Ники Илиев - тел. 0888 509 088 - О.К. Sport

Такса участие: Такса - 0 лв. (В случай, че участниците не играят на безплатните общински кортове то те заплашат разходите по наемането на избрания от тях корт! ).

Регламент - STL Tour, Правила и точкуване на турнирите

Право на Участие в турнирите имат всички, които са попълнили коректно профила си в www.tennisbooking.bg (телефон, град, пол и години)
Заявяването (съответно отказа) за турнир става на www.tennisbooking.bg посредством личния интерактивен профил на участника.
Участниците нямат право да използват два профила.
Заявяването за участие в турнир автоматично означава, че сте прочели и ще спазвате регламента на “Сингъл тенис лига“ и „Наредбата“ на съответния турнир.
Участниците могат да въведат неудобните за игра дни от падащото меню при записване!
Играчите имат да се разберат, помежду си, да ангажират корт и изиграят мачът от съответният кръг където и когато им е удобно в рамките на 5 дни след обявяването на срещата. Играчът поискал разместването поема всички такси по наетия от него корт.
При отказ от участие (след съставяне на схемата), мястото на отказалия заема друг участник – резерва (при наличие на такъв). Неявилият се участник не взима точки за ранглистата от текущия турнир.


При неявяване на участник на турнир без уведомяване той губи служебно мача.
Участниците, които взимат участие в турнира като резерви се включват по ред на заявката.
Мачовете се играят в схеми 128//64/32 на директна елиминация, с поставени 32/16/8 играчи.
Поставените играчи се определят от организатора според РАНГЛИСТАТА на STL, други ранглисти или по осмотрение на организаторите !
За всички схеми в турнира важи правилото щастлив губещ (L.L.), т.е. при невъзможност или отказ на играч да продължи участието си в турнира в следващия кръг, място му се заема от играча загубил в предишния кръг в мача помежду им!
Забележка: Организаторите си запазват правото да внасят промени в регламента на лигата в случай на нужда.

Формат на срещите
Според броя на записаните участници, схемата на турнира или решението на организаторите, срещите от турнирите могат да се провеждат при следните формати:

В един сет до 6 гейма, като тай-брек се играе при 6:6,
В два тай-брек сета до 4 гейма и шампионски тай-брек до 10т.
В два тай-брек сета до 6 гейма и шампионски тай-брек до 10т.
Забележка: Формата на срещите задължително се обявява в „Наредбата“ на всеки турнир.

Категории турнири
В зависимост oт броя на играчите.
Категория А - турнир STL лига А - За тази категория няма критерии ограничаващ участниците.

Категория В - турнир STL лига В - В тази категория не се допускат участници с класиране от 1-во до 15 място включително според текущата ранглиста на STL.

Категория C - турнир STL лига В - В тази категория не се допускат участници с класиране от 1-во до 30 място включително според текущата ранглиста на STL.

Забележка: Организаторите си запазват правото да oпределят категорията на играчи, които нямат класиране в ранглистата на STL, според всички други съществуващи ранглисти, като водещи са тези на ITF и БФТ .

Точкуване от турнири

Забележка: Организаторите си запазват правото да внасят промени в точковата система на лигата в случай на нужда.

Правилник за провеждане на турнирни мачове от STL Тour 2021

1. Мачовете се играят без съдия на корта според правилника на БФТ и ITF.

2. Загрявката на корта е в рамките на 10 минути.

3. Формата на игра е предварително обявена в „Наредбата на турнира“.

4. Правила за провеждане на мачове без съдия:

А. При игра на червени кортове:

(1) Всеки състезател е отговорен за отсъжданията в своето игрално поле.

(2) Сервиращият състезател е длъжен да обявява резултата в гейма непосредствено преди изпълнението на всеки свой първи сервис, достатъчно високо, за да бъде чут от противника си.

(3) Обявяването “аут” трябва да стане веднага, след като топката докосне корта, достатъчно високо, за да чуе противникът.

(4) Когато попадението на топката е в близост до дадена линия, състезателят и право на един удар (рефлекторен), след което трябва незабавно да спре играта и дa обяви “аут”. Всички други негови действия ще се считат за продължение на неговата игра и не му дават право да извърши проверка на този белег.

(5) При обявяване “аут”, състезателят е длъжен да покаже този белег.

(6) Ако състезател се съмнява в отсъждането на противника си, той има право да премине от другата страна на корта, за да види белега.

(7) Ако състезателят е обявил “аут” и след това изтрие белега, това означава, че топката е била добра.

(8) Ако състезателят, обявил “аут”, не може да покаже белег, точката се преиграва, а състезателят се предупреждава, че при всяка такава следваща ситуация ще загуби точката.

(9) При показване на белег, несъответстващ на вида на удара, неговата сила и посока, се прилага цитираното по-горе правило.

(10) Състезателят, обявил неправилно “аут”, губи съответната точка.

(11) При възникване на спорна ситуация на корта, трябва да бъде извикан за арбитраж главния съдия или съдията на клетка.

Б. При игра на кортове с изкуствена настилка:

Прилагат се същите правила, като посочените по-горе за червени кортове, със следните изключения:

(1) Не се извършва проверка на белега на топката.

(2) В случай на колебание относно отсъждането (топки около линията) се препоръчва играчът да продължи разиграването.

(3) Ако състезател обяви неправилно попадението на дадена топка за “аут” и след това се коригира, точката се преиграва, освен в случаите, когато е била завършващ удар.

Предумишлени действия в това отношение ще доведат до загуба на съответната точка и на налагане на наказание в съответствие с кодекса за поведение на състезателя (неспортсменско поведение).

Други:

При спорове относно резултата, главният съдия трябва да обсъди изиграните вече точки или геймове с играчите. Всички точки и геймове, за които играчите са съгласни, остават и само оспорваните се преиграват.

5. Отговорности на състезателите и кодекс на поведение:

(1) Всеки състезател е задължен по време на всички свои срещи и през цялото време на пребиваването си в рамките на тенис-базата, където се провежда турнирът, както и в официалния хотел, да се държи възпитано и спортсменски. Изложените по-долу изисквания се отнасят за поведението на всички състезатели, участващи в съответния турнир, както по време на самите мачове, така също и на територията на тенис-базата.

(2) Точност

Състезател, който не е готов за игра 15 минути след като срещата му е била обявена, ще бъде дисквалифициран. Единствено главният съдия, при изключителни обстоятелства и след като е преценил всички факти, може да не наложи дисквалификация.

(3) Облекло и екипировка

Всички състезатели трябва да се облечени с чисто и подходящо, общоприето облекло за тенис.

(4) Неприемлива екипировка

Няма да се допускат състезатели по време на срещите (включително и загряването), облечени в тениски, шорти и друго неподходящо облекло. Ако състезателят не е сигуренв своята екипировка, е длъжен да се консултира с главния съдия.

(5) Напускане на корта

Състезателите нямат право да напускат корта по време на срещата (включително загряването) без разрешение на главни съдия. Състезател, който наруши това правило, може да бъде дисквалифициран.