Шампионати

Изминали турнири

Турнири
Име: Шампионат: Клуб: Завършва: Победител:
17 + ПЪРВИ ТУРНИР ЕДИНИЧНО 4MOVE 17+ Спортен Комплекс Дема - София
17 + ПЪРВИ ТУРНИР ДВОЙКИ 4MOVE 17+ Спортен Комплекс Дема - София
„4MОVE 17+“ - ШЕСТИ ТУРНИР (ДВОЙКИ) Тенис верига „4Move 17+“ Спортен Комплекс Дема - София
„4MOVE 17+“ - ШЕСТИ ТУРНИР (ЕДИНИЧНО) Тенис верига „4Move 17+“ Спортен Комплекс Дема - София
RTL - Vinica Kids 10 GROUPS - 09.09'20 RTL Girls U12 - Tour 2017 O.K. Sport - Club Sofia BULgaria - София
„4MОVE 17+“ - ПЕТИ ТУРНИР (ДВОЙКИ) Тенис верига „4Move 17+“ Спортен Комплекс Дема - София
O.K.Sport OPENT 2018 - Cat.A MAN's Draw 32-64 STL - Tour 2018 O.K. Sport - Club Sofia BULgaria - София HBB
RTL U12 RTL Boys U12 - Tour 2017 O.K. Sport - Club Sofia BULgaria - София
4MOVE 17 + - ЧЕТВЪРТИ ТУРНИР (ЕДИНИЧНО) Тенис верига „4Move 17+“ .... - София
4MOVE 17 + - ЧЕТВЪРТИ ТУРНИР (ДВОЙКИ) Тенис верига „4Move 17+“ .... - София