Георги Панчев

Почасова тарифа: 20,00 лв
Тренира от: 20 години
Почасова тарифа: 20,00 лв
Лицензиран треньор
Работи с: деца, възрастни, аматьори, професионалисти
Работи в: София
Oписание на треньор:

2009г. - 2013г. - Треньор по тенис в Тенис Бачеви
2013г. - Треньор по тенис в хотел Емералд Резорт с. Равда
2014г. - до днес - Треньор по тенис в ОК Спорт Клуб
http://tennisuroci.com/

Eзици

Английски език
Руски език

Сертификати:

Студент в НСА специалност "Тенис"

Oбразование:

Национална Спортна Акдемия ''Васил Левски". Специалност "Тенис"

Професионални постижения:

.